Οροι

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο https://www.jwtrubber.com, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους.Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Χρήση άδειας χρήσης

a.Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο της JWT για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή μόνο.Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται:

i.να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά.
ii.χρήση των υλικών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη)·
iii.Προσπαθήστε να απομεταγλωττίσετε ή να αναστρώσετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στον ιστότοπο της JWT.
iv.αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό.
v.μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο άτομο ή «καθρεφτίστε» τα υλικά σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

b.Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από την JWT ανά πάσα στιγμή.Μετά τον τερματισμό της προβολής αυτών των υλικών ή με τον τερματισμό αυτής της άδειας χρήσης, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Αποποίηση ευθυνών

a.Το υλικό στον ιστότοπο της JWT παρέχεται σε βάση «ως έχει».Η JWT δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.
b.Περαιτέρω, η JWT δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με τέτοιο υλικό ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η JWT ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στον ιστότοπο της JWT, ακόμη και αν Η JWT ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της JWT έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά για την πιθανότητα τέτοιας ζημιάς.Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Ακρίβεια υλικών

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της JWT μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη.Η JWT δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στον ιστότοπό της είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.Η JWT μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.Ωστόσο, η JWT δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

Συνδέσεις

Η JWT δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου.Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από την JWT του ιστότοπου.Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Τροποποιήσεις

Η JWT μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

Κυβερνητικός νόμος

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κίνας και υποβάλλεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτής της Πολιτείας ή τοποθεσίας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ